Experts in bedrijfsovernames & financieringen

Rekening courant krediet

Vorm en doel

Met het RekeningCourant krediet vangt u veranderingen in uw dagelijkse liquiditeit op. De wisselingen in uw liquiditeit worden veelal veroorzaakt door wisselende standen van uw debiteuren en voorraad.

U heeft een limiet en kunt tot dat bedrag rood staan. De limiet van uw rekening courant krediet is afgestemd op uw wisselende kredietbehoefte en wordt mede op basis van uw liquiditeitsprognose bepaald. Het is ook mogelijk dat de limiet periodiek wordt afgebouwd.

Zekerheden

In vrijwel alle gevallen zult u zekerheden moeten verstrekken aan de bank. U kunt hierbij denken aan verpanding van debiteuren of voorraden. Of het recht van hypotheek. De zekerheden zijn in de meeste gevallen van invloed op de prijs van het krediet. Heeft u een tekort aan zekerheden: dan is misschien een staatsgegarandeerd krediet een oplossing.

Tarief

De vergoeding bestaat veelal uit drie delen:

  • een afsluitprovisie bij het verstrekken van het krediet
  • debetrente: een rentevergoeding over het dagelijkse kredietgebruik gebaseerd op de basisrente vermeerderd met een individuele opslag (gebaseerd op uw ondernemingsprofiel)
  • kredietprovisie: een % van de limiet of het hoogste kredietgebruik in een maand / kwartaal

In het tarief wordt rekening gehouden met (de risico?s in) uw specifieke bedrijfssituatie. Het is dus belangrijk om u optimaal te presenteren bij uw bank.