Experts in bedrijfsovernames & financieringen

Borgstellingskrediet / staatsgegarandeerd krediet (BBMKB)

 Algemeen

Ondernemers die de bank onvoldoende zekerheden kunnen bieden kunnen gebruik maken van het zogenaamde borgstellingskrediet. De lening wordt verstrekt door de bank, maar onder garantie van de Nederlandse overheid. Deze regeling staat open voor ondernemingen in het MKB (tot 250 werknemers). Er zijn wel een aantal uitgesloten sectoren. Er zijn nog specifieke regelingen voor starters en innovatieve ondernemingen.

Doel en vorm

Met het borgstellingskrediet kunnen regulieren investeringen in voorraden, debiteuren en vaste activa (machines, vervoermiddelen, goodwill et cetera) worden gefinancierd. De financieringsvorm kan een rekening courant krediet of een lening zijn.

Zekerheden

De Nederlandse staat geeft aan de bank een (gedeeltelijke) garantie af voor de terugbetaling van het borgstellingskrediet.

Tarief

Het tarief kan vanwege de staatsgarantie vaak wat lager zijn in vergelijking met leningen zonder staatsgarantie.