Experts in bedrijfsovernames & financieringen

Operationele lease

Doel en vorm

Bij operationele lease kunt u gedurende de overeenkomen looptijd het object gebruiken. Operationele lease is toepasbaar bij materiele vaste activa zoals machines, transportmiddelen, computerapparatuur et cetera. U bent geen eigenaar van het object en het komt dan ook niet op uw balans te staan. De verstrekkingshoogte is 100%.

Zekerheden

Niet van toepassing, het object is eigendom van de leasemaatschappij.

Tarief

In het vaste maandtarief is opgenomen de rente en afschrijvingen van het object. Bij full service operationele lease (toegepast bij lease van personenauto?s) zijn ook reparatie, onderhoud et cetera in het tarief opgenomen