Experts in bedrijfsovernames & financieringen

Financiële lease

Doel en vorm

Financiële lease is een specifieke financieringsvorm voor materiele vaste activa (machines, vervoermiddelen, kranen). De financiering wordt per object afgesloten en staat los van de andere financieringen van uw onderneming. De verstrekkingshoogte kan oplopen tot 100%. Aflossing en rentebetaling vinden plaats per maand met een vast termijnbedrag. U bent economisch eigenaar van het gefinancierde object en activeert het object dus ook op uw balans.

Zekerheden

Het object wordt in onderpand gegeven aan de leasemaatschappij. Er kunnen ook aanvullende zekerheden worden gevraagd.

Tarief

U betaalt een vast rentetarief gedurende de looptijd van de lease, gebaseerd op het risicoprofiel van uw onderneming en het object.