Experts in bedrijfsovernames & financieringen

Factoring

Doel en vorm

Factoring is een gespecialiseerde financieringsvorm van openstaande debiteurenvorderingen. Door de specialisatie op de debiteuren is de factormaatschappij vaak in staat om meer op het debiteurensaldo te financieren dan een de bank. De vorm waarin het krediet wordt verstrekt is een vorm van rekening courant krediet, waarbij na insturen van openstaande facturen het overeenkomen percentage wordt uitbetaald.

Factoring kent een aantal specifieke aandachtspunten.

Zekerheden

Uw debiteurenportefeuille wordt als zekerheid aan de factormaatschappij gegeven.

Tarieven

De vergoeding bestaat veelal uit drie delen:

  • een afsluitprovisie bij het aangaan van de factoring overeenkomst
  • debetrente: een rentevergoeding (variabel) over het dagelijkse kredietgebruik gebaseerd op de basisrente vermeerderd met een individuele opslag (gebaseerd op uw ondernemingsprofiel en debiteurenportefeuille)
  • behandelingsprovisies en commissie per factuur / periode / factuurwaarde

Factoring ontwikkelt zich steeds meer als een financieringsproduct van de gehele goederenstroom. Factoring kan ook worden toegepast om inkopen en voorraden te financieren.