Experts in bedrijfsovernames & financieringen

Training Kredietverlening Ondernemer in Privé (complex)

Doelgroep:

Financiële instellingen:

Adviseurs en acceptanten / analisten voor privékredietverlening aan DGA en ondernemer; assurantieadviseurs; pensioenadviseurs voor ondernemers, financieel planners et cetera.

Inhoud / Leerdoelen:

 • Het kunnen vaststellen van een inkomen voor de ondernemer in privé en D.G.A. en het beoordelen van de bestendigheid van dat inkomen.
 • Hoe kan de ondernemer het eigen inkomen beïnvloeden?
 • De belangrijkste continuïteitsbepalende factoren van een onderneming
 • De relatie tussen de cashflow en het inkomen van de ondernemer
 • Het herkennen van incidentele opbrengsten en kosten in de resultatenrekening Het herkennen van winstmanagement
 • De meest gebruikte liquiditeitskengetallen interpreteren
 • De meest gebruikte rentabiliteitskengetallen interpreteren
 • De meest gebruikte solvabiliteitskengetallen interpreteren
 • De activiteitskengetallen berekenen (debiteurendagen, voorraaddagen en crediteurendagen)
 • Hoe consolideer je een balans en winst-en-verliesrekening
 • Het effect van een rekening-courant directie op het inkomen
 • De effecten van een pensioenvoorziening (in eigen beheer) op het inkomen
 • Het kunnen bepalen van toekomstige kasstromen
 • Het vaststellen van een inkomen en het geven van een onderbouwd oordeel over de bestendigheid ervan

Tijdens deze praktijkgerichte training wordt gewerkt met compacte cases maar ook met de (volledige) jaarrekeningen van ondernemingen. We werken in deze training vooral met cases van grotere B.V.'s.

2 dagen (aaneengesloten of losse dagen) en 10-15 uur voorbereiding.

Voorbereiding:

Bestuderen van een compacte syllabus

Veronderstelde voorkennis:

Ervaring met het lezen van jaarrekeningen (training Inzicht in de jaarrekening of Jaarrekeninganalyse of Training Kredietverlening Ondernemer in Privé basis).