Experts in bedrijfsovernames & financieringen

Training Inzicht in de Jaarrekening

Ben je manager, financieel medewerker of adviseur / accountmanager en is jouw besluitvorming of advies gebaseerd op cijfers uit de jaarrekening? En zoek je naar praktisch toepasbare kennis over het lezen van jaarrekeningen? Dan is deze tweedaagse training voor jou onmisbaar!

Doelgroep:

Financiële instellingen: (Assistent-)Accountmanagers, analisten en fiatteurs zakelijke relaties; Hypotheekadviseurs voor DGA en ondernemer; assurantie-adviseurs; pensioenadviseurs voor ondernemers, financieel planners en iedereen die op basis van de jaarrekening van een onderneming beslissingen moet nemen of adviezen moet geven.

Overig: Medewerkers financiën in het bedrijfsleven, subsidieadviseurs, innovatieadviseurs, advocaten en iedereen die op basis van de jaarrekening van een onderneming beslissingen moet nemen of adviezen moet geven.

Inhoud / Leerdoelen:

Het omschrijven van de meest voorkomende posten op de balans en de winst-en-verliesrekening van een onderneming (eenmanszaak / v.o.f. en B.V.) en de samenhang tussen de balans en de winst-en-verliesrekening. Het kunnen berekenen van de meest gebruikte financiële kengetallen. 

 • De regelgeving rondom de jaarrekening
 • De rol van de accountant
 • De indeling van de balans en de afzonderlijke balansposten
 • De indeling van de winst-en-verliesrekening en de afzonderlijke winst-en-verliesrekeningposten
 • De relaties tussen de balans en de winst-en-verliesrekening
 • De verschillen tussen ontvangsten en opbrengsten en tussen uitgaven en kosten
 • Een eenvoudige winst-en-verliesrekening opstellen
 • Een eenvoudige beginbalans en eindbalans opstellen
 • De meest gebruikte liquiditeitskengetallen berekenen
 • De meest gebruikte rentabiliteitskengetallen berekenen
 • De meest gebruikte solvabiliteitskengetallen berekenen
 • De activiteitskengetallen berekenen (debiteurendagen, voorraaddagen en crediteurendagen)
 • De verschillen tussen de commerciële en fiscale winstbepaling

Tijdens deze praktijkgerichte training wordt gewerkt met compacte cases maar ook met (volledige) jaarcijfers van bestaande ondernemingen. Zowel de eenmanszaak / vennootschap onder firma als de B.V. worden behandeld.

Tijdsbesteding:

2 dagen (aaneengesloten of losse dagen)

Voorbereiding:

 • Bestuderen syllabus
 • Maken huiswerkopdracht voor dag 1