Experts in bedrijfsovernames & financieringen

Training Kredietverlening Ondernemer in Privé (basis)

Doelgroep:

Financiële instellingen: Adviseurs en acceptanten / analisten voor privékredietverlening aan DGA en ondernemer; assurantieadviseurs; pensioenadviseurs voor ondernemers, financieel planners et cetera.

Inhoud / Leerdoelen:

 • Het kunnen vaststellen van een inkomen voor de ondernemer in privé en het beoordelen van de bestendigheid van dat inkomen.
 • Hoe kan de ondernemer het eigen inkomen beïnvloeden?
 • De belangrijkste continuïteitsbepalende factoren van een onderneming
 • De relatie tussen de cashflow en het inkomen van de ondernemer
 • Het herkennen van incidentele opbrengsten en kosten in de resultatenrekening
 • Het herkennen van winstmanagement
 • De relaties tussen de balans en de winst-en-verliesrekening
 • De verschillen tussen ontvangsten en opbrengsten en tussen uitgaven en kosten
 • Bestedingsdoelen van de cashflow
 • De meest gebruikte liquiditeitskengetallen berekenen
 • De meest gebruikte rentabiliteitskengetallen berekenen
 • De meest gebruikte solvabiliteitskengetallen berekenen
 • De activiteitskengetallen berekenen (debiteurendagen, voorraaddagen en crediteurendagen)
 • Het effect van een rekening-courant directie op het inkomen
 • Het effect van de auto van de zaak op het inkomen
 • Het vaststellen van het inkomen en de bestendigheid ervan

Tijdens deze praktijkgerichte training wordt gewerkt met compacte cases maar ook met de (volledige) jaarrekeningen van ondernemingen. We werken in deze training met cases van eenmanszaken (en v.o.f.) en van eenvoudige B.V.'s.

Tijdsbesteding:

3 dagen (aaneengesloten of losse dagen)

Voorbereiding:

Bestuderen van een compacte syllabus

Veronderstelde voorkennis:

Ervaring met het lezen van jaarrekeningen (training inzicht in de jaarrekening).

Doelgroep:

Financiële instellingen: Adviseurs en acceptanten / analisten voor privékredietverlening aan DGA en ondernemer; assurantieadviseurs; pensioenadviseurs voor ondernemers, financieel planners et cetera.

Inhoud / Leerdoelen:

Het kunnen vaststellen van een inkomen voor de ondernemer in privé en het beoordelen van de bestendigheid van dat inkomen.

 • Hoe kan de ondernemer het eigen inkomen beïnvloeden?
 • De belangrijkste continuïteitsbepalende factoren van een onderneming
 • De relatie tussen de cashflow en het inkomen van de ondernemer
 • Het herkennen van incidentele opbrengsten en kosten in de resultatenrekening
 • Het herkennen van winstmanagement
 • De relaties tussen de balans en de winst-en-verliesrekening
 • De verschillen tussen ontvangsten en opbrengsten en tussen uitgaven en kosten
 • Bestedingsdoelen van de cashflow
 • De meest gebruikte liquiditeitskengetallen berekenen
 • De meest gebruikte rentabiliteitskengetallen berekenen
 • De meest gebruikte solvabiliteitskengetallen berekenen
 • De activiteitskengetallen berekenen (debiteurendagen, voorraaddagen en crediteurendagen)
 • Het effect van een rekening-courant directie op het inkomen
 • Het effect van de auto van de zaak op het inkomen
 • Het vaststellen van het inkomen en de bestendigheid ervan

Tijdens deze praktijkgerichte training wordt gewerkt met compacte cases maar ook met de (volledige) jaarrekeningen van ondernemingen. We werken in deze training met cases van eenmanszaken (en v.o.f.) en van eenvoudige B.V.?s.

Tijdsbesteding:

3 dagen (aaneengesloten of losse dagen) en 30-35 uur voorbereiding.

Voorbereiding:

Bestuderen van een compacte syllabus

Veronderstelde voorkennis:

Ervaring met het lezen van jaarrekeningen (training inzicht in de jaarrekening).