Experts in bedrijfsovernames & financieringen

Training Kasstroomanalyse

Doelgroep:

Financiële instellingen: (Assistent-)Accountmanagers, analisten en fiatteurs zakelijke relaties; Hypotheekadviseurs voor DGA en ondernemer; assurantieadviseurs; pensioenadviseurs voor ondernemers, financieel planners en iedereen die op basis van de jaarrekening van een onderneming (krediet)beslissingen moet nemen of (krediet)adviezen moet geven.

Overig: Ondernemers en directeuren, medewerkers financiën in het bedrijfsleven, subsidieadviseurs, innovatieadviseurs, advocaten en iedereen die op basis van de jaarrekening van een onderneming beslissingen moet nemen of adviezen moet geven en de continuïteit van de onderneming moeten inschatten.

Inhoud / Leerdoelen:

  • Het gemotiveerd beoordelen van de financiële prestaties van een onderneming op basis van een of meer kasstroomoverzichten van de onderneming.
  • Het opstellen van een kasstroomoverzicht volgens de directe en indirecte methode
  • Het interpreteren van een kasstroomoverzicht volgens de directe en indirecte methode
  • Het onderscheiden, bepalen en beoordelen van de operationele kasstroom, de investeringskasstroom en de financieringskasstroom
  • Het leggen van de verbanden tussen het kasstroomoverzicht en de balans en winst-en-verliesrekening
  • Het kunnen voorspellen van toekomstige kasstromen op basis van beschikbare gegevens
  • Het beoordelen van investeringsplannen van een onderneming
  • Het kunnen bepalen van de kredietbehoefte van een klant op basis van een kasstroomanalyse
  • Het berekenen van kasstroomratio's

Tijdens deze praktijkgerichte training wordt gewerkt met compacte cases maar ook met (volledige) jaarcijfers van ondernemingen. We behandelen cases van zowel de eenmanszaak (en vof) als de B.V.

Tijdsbesteding:

2 dagen (aaneengesloten of losse dagen) 

Voorbereiding:

Bestuderen syllabus

Veronderstelde voorkennis:

Ervaring met het lezen van jaarrekeningen.