Experts in bedrijfsovernames & financieringen

Risicodragend vermogen

In bepaalde gevallen zal een bank niet de volledige oplossing kunnen en willen bieden voor de kredietbehoefte. Dit kan bijvoorbeeld spelen bij:

 • Snelle groei
 • Risicovol of innovatief project
 • Productontwikkeling
 • Tekort aan eigen vermogen

In die gevallen kan het nodig zijn om aanvullend risicodragend vermogen aan te trekken. Onze kredietaanvraag kan snel worden aangepast tot een investeringsmemorandum voor een verstrekker van risicodragend vermogen.

Wij ondersteunen bij:

 • Opstellen informatiememorandum
 • Selectie van participanten
 • Onderhandelingen met participanten
 • Beoordeling van de verkregen participatievoorstellen
 • Keuze participant(en)

Wij begeleiden u bij het inrichten van de financieringsstuctuur. U kunt hierbij denken aan de verhouding tussen:

 • Eigen vermogen
  • Gewone aandelen en/of
  • Preferente aandelen
  • Achtergestelde lening
  • Converteerbare lening

Wij onderhouden goede contacten met investeerders en participatiemaatschappijen.

Stappenplan risicodragend vermogen

 

Vooronderzoek
» Inventarisatie financiële positie
» Analyse financieringsbehoefte
» Beoordeling financierbaarheid
» Voorselectie type investeerder

 

Verzorgen financiering
» Waardering onderneming
» Opstellen informatiememorandum
» Selectie potentiële investeerders
» Presentatie aan investeerders
» Beoordeling offerte investeerders
» Onderhandelen participatieovereenkomst
» Onderhandelen aandeelhoudersovereenkomst
» Afsluiten participatie

 

Nazorg
» Periodieke rapportage investeerders
» Evaluatie