Experts in bedrijfsovernames & financieringen

Management Buy-In (MBI)

Steeds meer succesvolle managers maken de stap naar ondernemerschap via de Management Buy-In. Ook de overdracht aan een team welke bestaat uit een combinatie van een manager van buiten en zittende managers wint aan populariteit; de Buy-In Management Buy-Out (ook wel BIMBO).

Bij een MBI is het met name van belang dat de buy-in kandidaat over de juiste capaciteiten beschikt, zoals voldoende ondernemerschap en ervaring in de sector.

FINPACT begeleidt -waar nodig- het proces van begin tot eind.

 

Bent u een MBI-kandidaat? Stappenplan Management Buy-In (MBI) Koopzijde

 

Vooronderzoek
» Doelstellingen MBI
» Type onderneming
» Beoordelen indicatieve transactie-omvang

 

Management buy-in traject
» Opstellen zoekprofiel
» Benaderen potentiële ondernemingen
» Opstellen business plan
» Onderhandelen waardering en voorwaarden
» Intentieovereenkomst
» Aantrekken financiering
» Boekenonderzoek
» Koopovereenkomst
» Afsluiten transactie

 

Nazorg
» Afronden formele afspraken
» Opvolgen organisatorische afspraken
» Evaluatie

 

Bent u op zoek naar een MBI-kandidaat? Stappenplan Management Buy-In (MBI) Verkoopzijde

 

Vooronderzoek
» Doelstellingen MBI
» Indicatieve waardebepaling
» Beoordelen financierbaarheid
» Opstellen profiel MBI-kandidaat

 

Management buy-in traject
» Zoeken en selecteren
» Afstemming strategie en business plan
» Onderhandelen waardering en voorwaarden
» Intentieovereenkomst
» Financiering
» Boekenonderzoek
» Koopovereenkomst
» Afsluiten verkooptransactie

 

Nazorg
» Afronden formele afspraken
» Opvolgen organisatorische afspraken
» Evaluatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Finpact via 076-790 1114 of via contact