Experts in bedrijfsovernames & financieringen

Training Kredietverlening Ondernemer in Prive (basis)

BOEK NU HIER VOOR DE EERSTVOLGENDE TRAINING OP 17 EN 24 NOVEMBER 2021

Doelgroep:

Financiële instellingen: Adviseurs en acceptanten / analisten voor privékredietverle!ning aan DGA en ondernemer; assurantieadviseurs; pensioenadviseurs voor ondernemers, financieel planners et cetera.

Inhoud / Leerdoelen:

Het kunnen vaststellen van een inkomen voor de ondernemer in privé en het beoordelen van de bestendigheid van dat inkomen.

 • Hoe kan de ondernemer het eigen inkomen beïnvloeden?
 • De belangrijkste continuïteitsbepalende factoren van een onderneming
 • De relatie tussen de cashflow en het inkomen van de ondernemer
 • Het herkennen van incidentele opbrengsten en kosten in de resultatenrekening
 • Het herkennen van winstmanagement
 • De relaties tussen de balans en de winst-en-verliesrekening
 • De verschillen tussen ontvangsten en opbrengsten en tussen uitgaven en kosten
 • Bestedingsdoelen van de cashflow
 • De meest gebruikte liquiditeitskengetallen berekenen
 • De meest gebruikte rentabiliteitskengetallen berekenen
 • De meest gebruikte solvabiliteitskengetallen berekenen
 • De activiteitskengetallen berekenen (debiteurendagen, voorraaddagen en crediteurendagen)
 • Het effect van een rekening-courant directie op het inkomen
 • Het effect van de auto van de zaak op het inkomen
 • Het vaststellen van het inkomen en de bestendigheid ervan

Tijdens deze praktijkgerichte training wordt gewerkt met compacte cases maar ook met de (volledige) jaarrekeningen van ondernemingen. We werken in deze training met cases van eenmanszaken (en v.o.f.) en van eenvoudige B.V.'s.

Tijdsbesteding:

2 dagen (aaneengesloten of losse dagen) en 12-16 uur voorbereiding.

Voorbereiding:

Bestuderen van een compacte syllabus

Veronderstelde voorkennis:

Enige ervaring met het lezen van jaarrekeningen (training inzicht in de jaarrekening).

Investering:

EUR 795,-. Wij brengen je geen BTW in rekening. Bij tijdige aanmelding (minimaal 14 dagen voor de startdatum)  is een vroegboekkorting van EUR 100,- van toepassing.

Een lunch en koffie/thee/water gedurende de trainingsdag zijn inbegrepen.

Je persoonlijke kosten (reiskosten, eventuele verblijfkosten) zijn voor eigen rekening.

In de TRAININGSAGENDA staan de data waarop deze cursus staat gepland. Je kan via de trainingsagenda direct voor deze training en de datum van je keuze inschrijven. Of ga rechtstreeks naar de inschrijfmodule.