Experts in bedrijfsovernames & financieringen

Training Jaarrekening Analyse

BOEK NU HIER VOOR DE EERSTVOLGENDE TRAINING OP 25 OKTOBER EN 1 NOVEMBER 2021

Financiële instellingen: (Assistent-)Accountmanagers, analisten en fiatteurs zakelijke relaties; Hypotheekadviseurs voor DGA en ondernemer; assurantieadviseurs; pensioenadviseurs voor ondernemers, financieel planners en iedereen die op basis van de jaarrekening van een onderneming (krediet)beslissingen moet nemen of (krediet)adviezen moet geven.

Overig: Ondernemers en directeuren, medewerkers financiën in het bedrijfsleven, subsidieadviseurs, innovatieadviseurs, advocaten en iedereen die op basis van de jaarrekening van een onderneming beslissingen moet nemen of adviezen moet geven en de continuïteit van de onderneming moeten inschatten.

Inhoud / Leerdoelen:

Het gemotiveerd beoordelen van de financiële prestaties van een onderneming op basis van een of meerdere jaarrekeningen en het beoordelen van de continuïteit van de onderneming.

Het kunnen benoemen en interpreteren van:

 • De balansposten en de winst-en-verliesrekeningposten
 • De toegepaste waarderingsgrondslagen
 • De verhoudingen tussen de balans, de winst-en-verliesrekening en het kasstroomoverzicht
 • De verschillen tussen de fiscale en commerciële waardering van balansposten en de gevolgen voor de winst-en-verliesrekening
 • Mogelijkheden voor creatief boekhouden
 • De meest voorkomende verschillen tussen de fiscale en commerciële winstbepaling. 

Het kunnen benoemen, berekenen en opstellen en in samenhang kwantitatief en kwalitatief interpreteren van:

 • Activiteitskengetallen
 • Liquiditeitskengetallen
 • Rentabiliteitskengetallen
 • Solvabiliteitskengetallen
 • Garantievermogen / aansprakelijk vermogen
 • Cashflow en kasstroomoverzichten
 • Geconsolideerde balans en winst-en-verliesrekening

De aandacht gaat vooral uit naar enkele moeilijk te interpreteren posten / situaties:

 • Pensioenvoorziening (en omzetting "2017")
 • Rekening-courant directie
 • Voorziening voor latente belastingen
 • Herwaardering en herwaarderingsreserves
 • Goodwill en geactiveerde ontwikkelingskosten
 • Financiële vaste activa, waaronder deelnemingen (bv-structuren)
 • De beperkingen van financiële ratio's

Tijdens deze praktijkgerichte training wordt gewerkt met compacte cases maar ook met (volledige) jaarcijfers van bestaande ondernemingen. We behandelen vooral cases van rechtspersonen (B.V.'s).

Tijdsbesteding:

2 dagen (aaneengesloten of losse dagen) en 12 - 16 uur voorrbereidingstijd.

Voorbereiding:

Bestuderen syllabus

Veronderstelde voorkennis:

Ervaring met het lezen van jaarrekeningen

Investering:

EUR 795,-. Wij brengen je geen BTW in rekening. Bij tijdige aanmelding (minimaal 14 dagen voor de startdatum)  is een vroegboekkorting van EUR 100,- van toepassing.

Een lunch en koffie/thee/water gedurende de trainingsdagen zijn inbegrepen.

Je persoonlijke kosten (reiskosten, eventuele verblijfkosten) zijn voor eigen rekening.

In de TRAININGSAGENDA staan de data waarop deze cursus staat gepland. Je kan via de trainingsagenda direct voor deze training en de datum van uw keuze inschrijven. Of ga rechtstreeks naar de inschrijfmodule.