Experts in bedrijfsovernames & financieringen

Herstructurering

 

Corporate recovery

Finpact biedt ondersteuning bij het afwenden van noodsituaties. Het voorkomen van een surseance of faillissement vergt gericht, adequaat en snel handelen. Ons vertrekpunt is uw vraagstelling.

Onze betrokkenheid start vervolgens met een grondige, maar snelle, analyse van uw totale ondernemingssituatie (financieel, commercieel, organisatorisch). De verschillende opties worden in kaart gebracht. Op basis van de voorgestelde mogelijke maatregelen worden de (financiële) gevolgen van verschillende scenario's in kaart gebracht. Samen met de belanghebbenden worden weloverwogen de noodzakelijke keuzes gemaakt. Finpact analyseert en adviseert niet alleen, maar kan ook zorg dragen voor de uitvoering van de herstructurering of reorganisatie. Wij werken hiertoe samen met ervaren interim-managers. Wij nemen ook de leiding in de onderhandelingen met aandeelhouders, banken, crediteuren en werknemersvertegenwoordigingen.

Finpact biedt indien gewenst ook ondersteuning tot op het moment dat de turn-around geslaagd is en de onderneming structureel uit de gevarenzone is.

 

Stappenplan corporate recovery

 

Vooronderzoek
» Bepalen stakeholders en belangen
» Beoordelen financiële positie
» Opties en gevolgen voor stakeholders
» Rolverdeling, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

 

Recovery project management
» Projectorganisatie
» Liquiditeitsplanning / herfinanciering
» 'Ombuigen' kasstromen
» Reorganisatie
» Communicatie
» Managementtraining
» Begeleiding veranderingsprocessen
» Voortgangsrapportage

 

Nazorg
» Terugwinnen vertrouwen stakeholders
» Indicatoren (KPI's)
» Structurele verbeteringen processen
» Structurele verbeteringen management systemen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Finpact via 076- 7901114 of via contact